Hoe werkt het?

We werken met de Reiss Profile methode (The Lighthouse Motivation) en TaPas (Talen en Passie), twee methodieken waarvoor ik gecertificeerd ben als coach. Zij zijn belangrijk en handig gereedschap om je drijfveren te ontdekken en vormen de basis van een goed georganiseerd coaching traject.
 

Werp je anker uit als je uit koers dreigt te raken

Ik houd ervan om metaforen te gebruiken in de coachingen: anker uitwerpen, vuurtorens, storm op zee, schaduwzijde… Zodra ik kennis heb van jouw leefwereld zal ik voortdurend bruggen slaan tussen je dieperliggende drijfveren en de omgeving waarin je functioneert. 
 

Eye-openers

Alles wat we doen in het leven gebeurt vanuit een motivatie. Soms is deze motivatie extern gereguleerd of zitten we zelfs met beperkende overtuigingen. De meerwaarde van de coachingen van Motivation Works bestaat er juist dat we deze motivatie leren uitsplitsen. Eenmaal je dat kan is het makkelijker om ermee te leren omgaan. Dat zorgt op termijn voor heel wat eye-openers en aha-erlebnissen. Het heeft een enorme meerwaarde om jezelf en je naasten hierin te erkennen en herkennen.
 

Ken je drijfveren én je valkuilen

Als je je eigen drijfveren en motivatie kent sta je sterker en slagvaardiger in het leven. Het zorgt er ook voor dat je je eigen valkuilen leert omzeilen. Zo leer je waarom gedrag van anderen je zo kan storen. Maar het kweekt ook begrip voor de houding van anderen (bijvoorbeeld collega's, partners of kinderen) en hun beweegredenen. Dat is de basis voor verbindend communiceren. 
 

Een voorbeeld

Waar schaal jij jezelf bijvoorbeeld in op de as tussen 100% flexibel en 100% orde?
Kan jij spontaan inspelen op onverwachte situaties? Geniet jij van een ongedwongen sfeer op het werk of bij je thuis? Hou jij van improviseren en doorbreek je graag gewoontes? Kan je aan verschillende projecten tegelijkertijd werken en is tijdsdruk voor jou eerder een extra stimulans? Dan is de kans reëel dat je sturend en kenmerkend gedreven bent door flexibiliteit. Kun je je ook iemand voor de geest halen die helemaal aan het andere uiterste van deze as in zijn sas is?  Die persoon is gedreven door orde. Hij/zij wil liefst planmatig leven en werken. Hij streeft transparantie, routine en structuur na en draagt traditie hoog in het vaandel. Deze persoon zal ook steeds zorgen voor een tijdige voorbereiding en houdt van een stap voor stap aanpak. Hygiëne en een verzorgde omgeving zijn voor hem/haar uiteraard een must.

Iedereen heeft zijn eigen filter

De meeste mensen zitten natuurlijk een beetje tussen beide drijfveren in en hebben behoefte aan een mix van orde en flexibiliteit. Mensen met een neutrale score op deze as kunnen met iedereen door de deur als het over de basisbehoefte 'orde' gaat. Twee mensen met een erg uiteenlopende behoefte hebben een veel groter spanningsveld. Soms is er zelfs sprake van een blinde vlek. Dit kan tot heuse misverstanden en conflicten leiden.
Ieder mens heeft een unieke filter om anderen waar te nemen. We beschouwen onze perceptie te vaak als de enige juiste. Het kost ons moeite om te accepteren dat anderen de dingen anders zien dan wij.

Hoe verloopt een coaching traject? 


Leer ecologisch zijn voor jezelf en je omgeving