Reiss Profile en Lighthouse Methode

Mensen die beroepsmatig en privé gelukkig en gedreven zijn, weten wie ze zijn. Ze accepteren zichzelf, maar ze respecteren en tolereren ook het anders-zijn van andere persoonlijkheden. Mensen die hun waarden, doelen en motieven kennen, zijn in staat hun prestatievermogen duurzaam en ten volle te benutten. Dat maakt hen authentiek en overtuigend, gewoon door hun persoonlijkheid.

Onveranderlijke factoren

De Amerikaanse psycholoog en motivatieonderzoeker professor Steven Reiss heeft zich beziggehouden met persoonlijkheidsfactoren die elke persoon van nature bezit. Waarden, doelen en motieven zijn invloedrijke factoren die je in alle facetten van je persoonlijkheid tot uitdrukking wilt laten komen. Zo stuur je onbewust je gedrag en reacties. In de wetenschap worden de levensmotieven gezien als de meest stabiele persoonlijkheidsfactoren. Ze zijn dus nagenoeg onveranderlijk.

Ontdek wat jou intrinsiek motiveert

In hun omvangrijk, empirisch onderzoek hebben Steven Reiss en zijn onderzoeksteam 16 levensmotieven geïdentificeerd waartoe alle menselijke gedragingen terug te leiden zijn. Steven Reiss ontwikkelde een eenvoudig te gebruiken psychologische test die de intrinsieke waarden, doelen en motieven van een persoon vaststelt. In het resultaat wordt op basis van 16 persoonlijkheidsfactoren aangetoond welke duurzame, individuele motieven en waarden het handelen van iemand van binnenuit bepalen.

Hoe verhoud je je tot anderen?

Net zoals een individuele vingerafdruk toont het Reiss Profile het onverwisselbare persoonlijke profiel en laat gevolgtrekkingen toe met betrekking tot waardeoriëntering en prestatiegedrag. Op basis van het Reiss Profile kan je je individuele persoonlijkheidsfactoren onderscheiden en afleiden, zodat deze optimaal in de praktijk kunnen worden ingezet.

Meer over de Reiss methodiek

 

Lighthouse Motivation

Lighthouse Motivation is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het intrinsiek motiveren van medewerkers die gebaseerd is op Reiss. De methodiek integreert het Reiss Profile in diverse wetenschappelijke disciplines tot een unieke motivatiemethode.

De 16 door prof. dr. Reiss geïdentificeerde basisbehoeftes bepalen wat voor ons leven belangrijk is en waar we in ons leven naar willen streven. Ze zijn de kern van onze persoonlijkheid. Deze drijfveren of motieven bepalen wat ons intrinsiek motiveert en dus beweegt om tevreden te leven en buitengewone dingen te realiseren.

Respecteer je drijfveren

Tegelijkertijd ervaren we een gevoel van gemis en stress als we niet kunnen werken en leven volgens deze motieven. Om onszelf te motiveren moeten we dus eerst weten wat voor ons belangrijk is. Met andere woorden, we moeten inzicht verwerven in de motieven die essentiëel zijn in ons professioneel en privéleven. We moeten onze innerlijke vuurtoren ontdekken, zodat de richting die we met ons leven willen uitgaan kristalhelder is.

 

Welke eye-openers brengt Lighthouse?

Als gekwalificeerde Lighthouse Coach begeleid ik je individueel bij het ontdekken van je unieke motivatieprofiel:

Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke motivatieblauwdruk.

Je ontdekt welke sturende basisbehoeftes je in je werk en leven dient te realiseren om een zinvol, tevreden en intrinsiek motiverend leven en werk te hebben.

Je leert je overtuigingsstrategieën kennen die je dagelijks functioneren bepalen en sturen.

Je leert je kernkwaliteiten en valkuilen kennen en vervolgens doelgericht gebruiken, zodat je professionele en privé-uitdagingen comfortabeler of met minder weerstand aankan.

Meer over Lighthouse Motivation