Coaching traject

Als je er klaar voor bent je drijfveren te leren kennen en handvatten te krijgen voor een leven in flow, starten we samen een traject op jouw maat. Een traject waarin je leert om je intrinsieke motivatie in te zetten als 'driver' en niet langer als een rem!

Een standaardtraject verloopt als volgt:

1  Vrijblijvend in-take gesprek + Reiss test ( 25 min ) 

Na intekening in het programma, nodig ik je uit om een persoonlijke online test af te leggen. Om niet beïnvloed te worden is het belangrijk dat de test alleen afgelegd wordt. Doe dit thuis op een rustig moment. De resultaten ontvang je tijdens de eerste coaching in een naslagwerk met uitgebreide uitleg.

Er zijn geen antwoorden die juist of fout zijn. Eerlijkheid over het antwoord is een absolute vereiste.  Met een antwoord dat niet helemaal correct is, ga immers aaan de bedoeling voorbij. 

 

2 Toelichting en start coaching ( max. 2u )

In een eerste gesprek is het belangrijk dat we een veilige relatie kunnen opbouwen. Daarom is het zeer belangrijk dat dit eerste gesprek plaatsvindt op een neutrale locatie en bovendien op een moment waarop u zelf geen tijdsdruk heeft en ontspannen bent. We voorzien wel een tijdslot van 2 uur.  Meteen erna het werk terug aanvatten, raad ik sterk af. 

Tijdens dit gesprek bespreken we de uitkomst van de test op basis van een uitgebreid rapport dat ik voor jou heb voorbereid. We bekijken samen hoe de 16 Reiss basisbehoeften een unieke combinatie vormen voor jou als persoon. Elke persoon is immers anders. Jij krijgt jouw individuele motivatieblauwdruk.

We kijken naar jouw drijfveren en de betekenis hiervan voor jezelf in verhouding tot anderen of in je team. Dan nuanceren we en puren we dit uit tot je jezelf er maximaal in herkent. 
 

3 Motivatie-identiteitskaart opmaken ( 4-tal weken later, 1,5u ) 

In de tweede coaching sessie gaan we een stap verder. We vatten je drijfveren in jouw eigen woorden samen om hiermee jouw persoonlijke motivatie-identiteitskaart te maken. 

We zoomen dieper in op jouw sturende en kenmerkende motivatoren. Deze sterke drijfveren maken je tot wie je bent maar hebben vaak ook een keerzijde. Om volledig in je krachtveld te staan, is het belangrijk om niet enkel de positieve kant ervan te gebruiken maar ook om de effecten van die keerzijde te leren beheersen. We definiëren per uitgesproken drijfveer "je anker" en nodigen je uit om dat in je eigen woorden vorm te geven. 

Na deze sessie bezorg ik je je motivatie-ID. Dit kaartje, dat je voortaan op zak kunt houden, is je eigen handvat om in balans te zijn en optimaal in verhouding tot anderen te staan. We maken er iets unieks van!

 

4 Motivationeel navigeren "Mavigeren" (4-tal weken later, 1,5u )

In de derde coaching sessie gaan we opnieuw een stap verder: op basis van jouw drijfveren zoeken we de juiste aanpak om met bepaalde situaties om te gaan. 

Je leert ecologisch zijn voor jezelf en je omgeving. Door bewuster te zijn van je sterktes en de schaduwzijde, kan je beter je energie doseren en aandachtsvol navigeren in lastige situaties. Het is belangrijk dat we niet enkel theoretisch blijven, maar dat je kan "verduurzamen". Je persoonlijke motivatie-ID kaart in je vingers krijgen door ze in praktijk situaties te leren gebruiken. Deze stap hangt daarom grotendeels af van jouw specifieke wensen en behoeftes. 

Je leert hoe met jouw profiel te navigeren in je dagelijks functioneren: op je werk, thuis of in andere situaties. 
 

5 Prioriteitenfilter (4-tal weken later, 1,5u ) 

In de vierde en laatste individuele coaching sessie bekijken we de impact van de verscheidene drijfveren op elkaar. We denken hierbij vaak aan cluster- of combinatie-effecten. Drijfveren kunnen elkaar versterken ("katalysator") of tegenwerken ("drain"). 

We gaan kijken hoe de 16 levensmotieven op elkaar inspelen. Is er een harmonieuze interactie tussen je drijfveren of werken ze elkaar tegen? Als je eenmaal kan spelen met dit referentiekader ben je gewapend voor een succesvolle toekomst. 
 

Van individuele- naar teamcoaching

Als er meerdere leden van een team het bovenstaande traject hebben afgelegd, is het aangewezen om samen in een vervolgtraject te stappen. Hier leggen we de basis voor een 'dreamteam' en maak je als groep echt een sprong!
 

Investering

Je kan bij mij terecht als bedrijf of als particulier (atleet, student...). De investering is afhankelijk van dit kader,
daarnaast zijn het gewenste traject en eventuele reiskosten van invloed.

Een standaard traject omvat de 5 stadia zoals hierboven vermeld.
Prijs op aanvraag. 
 

Heb je hier vragen over, stel ze gerust.


Kiezen is verliezen? Kiezen is winnen!